top of page

Chính sách nhân sự

Môi trường làm việc

Với triết lý “Con người phù hợp là cốt lõi của sự phát triển ” MT GROUP luôn khuyến khích nhân viên cùng nhau nỗ lực không ngừng xây dựng, cải tiến và phát triển môi trường làm việc ngày càng hoàn thiện để mỗi cá nhân có thể gắn bó, cống hiến, phát triển cùng công ty.

Đào tạo và phát triển

Với triết lý “Con người phù hợp là cốt lõi của sự phát triển ” MT GROUP luôn khuyến khích nhân viên cùng nhau nỗ lực không ngừng xây dựng, cải tiến và phát triển môi trường làm việc ngày càng hoàn thiện để mỗi cá nhân có thể gắn bó, cống hiến, phát triển cùng công ty.

Chính sách phúc lợi

Với triết lý “Con người phù hợp là cốt lõi của sự phát triển ” MT GROUP luôn khuyến khích nhân viên cùng nhau nỗ lực không ngừng xây dựng, cải tiến và phát triển môi trường làm việc ngày càng hoàn thiện để mỗi cá nhân có thể gắn bó, cống hiến, phát triển cùng công ty.

Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng các vị trí

bottom of page